Η εταιρία

Η InfoStore ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ δραστηριοποιείται με συνέπεια και υπευθυνότητα στον χώρο της πληροφορικής με παρουσία 32 χρόνων, αρχικά ως ατομική εταιρία και από το 2001 έως σήμερα ως ομόρρυθμος εταιρία.

Αντικείμενα δραστηριότητας είναι εκτός από την πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και αναλωσίμων, το εξειδικευμένο service σε Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, φωτοαντιγραφικά, αλλά και εγκατάσταση – συντήρηση κάθε είδους δικτύων (ενσύρματα / ασύρματα) ανεξαρτήτως μεγέθους. Κατασκευή συστημάτων παρακολούθησης με κάμερες. Δίκτυκα Οπτικών Ινών. Συστήματα αυτόνομων Φωτοβολταικών για υποστήριξη απομακρυσμένων συστημάτων σε περιοχές χωρίς δυνατότητα παροχής ρεύματος.

Προσφέρει λύσεις ολοκληρωμένης υποστήριξης με ετήσιο συμβόλαιο το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένο μέρος του εξοπλισμού ή και όλο το εύρος του εξοπλισμού σας.

Η εταιρία διαθέτει ένα από τα πλέον οργανωμένα εργαστήρια Service με τεχνικούς που έχουν τεράστια και πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των IT τεχνολογιών.

Παράλληλα δραστηριοποιείται και στη παραγωγή λογισμικού (software), με δημιουργία εύχρηστων και ευέλικτων εφαρμογών που απευθύνονται από τον πιο απλό χρήστη μέχρι τον επαγγελματία.


– Info-Store company is engaged in consistently and responsibly in the field of information technology with the presence of 32 years.. In addition to the sale of computers, peripherals and consumables, specialized computer services, printers, multifunction machines, photocopiers, as well as installation – maintenance of all types of networks (wired-wireless) of any size. Design and installation of IP CCTV systems. Autonomus PV systems for a places that not have the abillity to have access to ac power.

It offers integrated support solutions with an annual contract that can include a specific piece of equipment or your complete equipment.

At the same time, it is also active in the field of software, creating user-friendly and flexible applications that can be used by the most simple level user to the professional